Samfundstanker

“Et samfund er en samling af individer, som har organiseret sig i et fællesskab, hvori de i et eller andet omfang deler institutioner, kultur og/eller normer.” -Wikipedia

Jeg betragter mig selv som samfundsorienteret, og er så også aktivt i forskellige foreninger og organisationer, der arbejder for at bygge en bedre verden for os alle. I fællesskab er vi stærkere end alene, og når man deler sine ressourcer med andre, bliver de ikke halveret men derimod mangedoblet.

Samtidig vil jeg altid forsvare den enkeltes ret til at bestemme over sit eget liv og lave sine egne prioriteringer. Et fællesskab må aldrig blive til tvang hvor alle skal leve og arbejde ens.

Samfundets rolle er at være et slags link eller en buffer mellem dets borgere og verdenen omkring dem. Opgaverne er at organisere, facilitere og yde beskyttelse. Men samfundet skal ikke herske over borgerne.

Det er vigtig at huske at der ikke kun er tale om en ensrettet påvirkning, men at linket fører begge veje. Individerne, samfundet og en vis grad også verden som helhed, har forpligtelser overfor hinanden. Kommer der ubalance i forholdene, går det galt.

Udfordringer

Det danske samfund er et godt samfund – I hvert fald i forhold til mange andre. Men der er dog alligevel en del udfordringer at tage fat på.

 • Bureaukrati
  Samfundets fjende nr 1 er en administration der begynder at leve sit eget liv og udvikler sig til en stopklods i stedet for hjælp for borgerne. Situationen forværres af det, at de fleste betragter tungt bureaukrati som noget naturligt man ikke kan komme udenom. Så det allerførste skridt er en generel holdningsændring. Overbureaukrati er ikke en naturlig tilstand – det er en sygdom og skal behandles.
 • Europæiske Union
  EU er en tilfældig samling af meget forskellige lande, som er “tvunget” sammen af praktiske og grunde – ikke af lysten eller fællesskabsfølelsen. Medlemslandene konkurrerer mod hinanden, og endda snyder hinanden når lejligheden tilbyder sig. Og oven på dette kommer så et gigantisk bureaukratisk apparat. På trods af dette, er der flere fordele end ulemper i at være med i EU – men der skal ryddes op med hård hånd!!! EUs øvre geografiske grænser er ved at være nået, eller måske endda allerede overskredet. Dog skal alle nordiske lande være med.
 • Forurening
  Jorden er i mange steder så forurenet at det er decideret farligt at røre den. Luften er fyldt med skadelige partikler så det er farligt bare at trække vejret. Vores mad er fyldt med medicinrester og tungmetaller… Mens situationens alvor efterhånden er gået op for de fleste, og der gøres store indsatser for at formindske og fjerne forureningen, er der stadigvæk nogle forureningsområder som tilsyneladende ikke vækker nogen større bekymring: fx sprøjtemidler i grundvandet, der allerede nu forårsager lukning af mange drikkevandsboringer. Der skal handling nu!
 • Integration
  Næsten 10% af Danmarks befolkning har en indvandrerbaggrund – dvs godt halv million personer – så integration er et emne som har en stor betydning for vores samfund. Har man en anderledes kulturel baggrund, kan det være meget svært at forstå den danske mentalitet og hvordan det danske samfund fungerer. Jeg taler af erfaring – selvom jeg kommer fra et nordisk naboland har det været en svær proces at lære “danskheden” at kende. Integrationsindsatsen skal styrkes markant, og alle indvandrere skal tilbydes et individuelt tilrettelagt integrationskursus som er giver vedkommende de nødvendig færdigheder (fx sprog og basisviden) for at kunne deltage aktivt i samfundslivet.
 • Kriminalitet
  Danmark er et paradis for professionelle kriminelle og fupmagere. Den kriminalpræventive indsats er baseret på forestillingen om at alle mennesker har en samvittighed, men at de kriminelle blot er kommet lidt på afveje. Jeg er ked af at måtte punktere denne illusion, men i forbindelse med organiseret, gentagende og planlagt kriminalitet er man nød til at søge efter nye metoder der rent faktisk virker.

Samfundsvisioner

Visionen behøver ikke være det helt perfekte samfund, men blot et samfund der er i en positiv udvikling. Og vi kan alle deltage i det arbejde.

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –