Nyttehaven 02.06.2011

Nu begynder haven at ligne en have – og ikke kun et stykke bart jord.

Gulerødderne var også endelig nået op i den størrelse, at de skulle tyndes ud. Og så var der ukrudt, der skulle luges. Og stien blev også renset af de største græstotter.

Som nyt eksperiment, er jeg begyndt at bruge det lugede ukrudt og andre planterester som jorddække mellem rækkerne.

Om det ender godt eller galt, vil tiden vise. En dækket jord holder bedre fugtigheden, men kan også tiltrække snegle.