Tre små grønne tage i Los Angeles

Vista Hermosa Natural Park er et nyanlagt bynaturområde ved Los Angeles Downtown, der repræsenterer en ny måde at tænke på byparker, hvor der også er plads for den vilde natur.

I denne video har jeg dog fokuseret på de grønne tage på parkens tre små bygninger (en parkstation og to servicebygninger). Så videoen giver derfor kun et begrænset billede af parken som helhed.